بستنی سنتی اکبر مشتی { ظرفی (کوچک) ۱۲۵ گرم }

در انبار

4.500 تومان

توضیحات

بستنی سنتی ظرفی (کوچک)

ساعات سفارش گیری فروشگاه آنلاین بستنی اکبرمشتی همه روزه از 10:00 الی 22:00 می باشد. نمایش نده

ساعات سفارش گیری فروشگاه آنلاین بستنی اکبرمشتی همه روزه از 10:00 الی 22:00 می باشد.