فالوده زعفرانی اکبر مشتی (بزرگ)

در انبار

7.500 تومان

توضیحات

فالوده زعفرانی (بزرگ)

ساعات سفارش گیری فروشگاه آنلاین بستنی اکبرمشتی همه روزه از 10:00 الی 22:00 می باشد. نمایش نده

ساعات سفارش گیری فروشگاه آنلاین بستنی اکبرمشتی همه روزه از 10:00 الی 22:00 می باشد.