فالوده زعفرانی اکبر مشتی (کوچک)

در انبار

5.000 تومان

توضیحات

فالوده زعفرانی (کوچک)

ساعات سفارش گیری فروشگاه آنلاین بستنی اکبرمشتی همه روزه از 10:00 الی 22:00 می باشد. نمایش نده

ساعات سفارش گیری فروشگاه آنلاین بستنی اکبرمشتی همه روزه از 10:00 الی 22:00 می باشد.