فالوده ساده اکبر مشتی (کوچک)

در انبار

4.000 تومان

توضیحات

فالوده ساده (کوچک)

ساعات سفارش گیری فروشگاه آنلاین بستنی اکبرمشتی همه روزه از 10:00 الی 22:00 می باشد. نمایش نده

ساعات سفارش گیری فروشگاه آنلاین بستنی اکبرمشتی همه روزه از 10:00 الی 22:00 می باشد.